Hakkımızda

ICM Yazılım Bilişim ve Danışmanlık, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’na akredite danışmanlık firması olarak Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelere (KOBİ) 2016 yılından beri danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık hizmetlerindeki öncelik aile işletmelerinde kurumsallaşmaya odaklanarak Dış Ticaret, Kurumsal Yönetim, Kurumsal Risk Yönetimi, Süreç Yönetimi ve ERP Uyum & İyileştirme alanlarında danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektir.

Hizmetler

Grid Image

Dış Ticaret

Pazarın rekabet seviyesi ile işletme kaynaklarının kısıtlı olmasından kaynaklı ihracat faaliyetlerini başlatmak isteyen işletmeler için dikkat edilmesi gereken hususlar s&o...

Devamını Oku

Süreç Performans İyileştirme

Günümüzde işletmelerin karşı karşıya kaldığı rekabet koşulları göz önünde bulundurulduğunda maliyet kalemlerinin azaltılabilmesi ancak işletmelerin en optimal seviyede faaliyetlerini sürdürebilmeleri ile mümkün olabilmektedir. Faaliyetlerin optimal seviyede sürdürebilmeleri ve operasyonel verimliliklerini arttırmaları öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda operasyonel süreçlerdeki iyileştirme adımlarının temelinde işletmelerin uyguladıkları kontrol mekanizmaları ile denetim sisteminin varlığı ön plana çıkmaktadır.​

Devamını Oku

Kurumsal Yönetim

Kurumsal yönetim, işletmelerin yönetsel ve denetsel açılardan hesap verebilir, şeffaf bir organizasyon içerisinde adilliğin sağlandığı yani bütün hak sahiplerine karşı eşit davranılan, herkesin sorumluluk üstlendiği bir sistemin varlığı ile ilgilenir. İşletmelerde operasyonel etkinliğin temel yapı taşı kurumsal yönetim ilkeleri (adillik, sorumluluk, şeffaflık, hesap verebilirlik) ile ilişkilidir. Bu nedenle kurumsal yönetim kavramı organizasyon çapında yeniden yapılanma süreci ile eş değer tutulabilir. Bu kapsamda işletmeler idari ve operasyonel süreç yapılarının incelenmesi ile birlikte gelişim alanlarının belirlenmesine ve sonucunda bir gelişim yol haritasına ihtiyaç duyacaktır.

Devamını Oku

ERP Uyum & İyileştirme

Hızla yaygınlaşan ve hayatımıza giren teknoloji kurumsal kaynak planlamasının (ERP) gerekliliğini bir kez daha işletmeler için ortaya koymaktadır. Teknolojik gelişmeler ile birlikte işletmenin rekabet edilebilirlik seviyesini arttırması ancak teknoloji adaptasyonuna uyumu sayesinde olabilecektir. Çünkü teknolojik dönüşüm günümüzde neredeyse her sektörde karşımıza çıkar. ERP sisteminden bahsedildiğinde işletmelerin çoğunlukla mali operasyonlarında bu sistemi kullandıkları ve diğer operasyonlarını manuel olarak yürüttükleri için ERP sisteminden tam performans faydalandıkları söylenemez.

Devamını Oku
+